ثبت نام و ورود

سایپا دیزل

سایپا دیزل، یکی از شرکت‌های فعال خودروسازی در ایران است. این شرکت در زمینه تولید خودروهای سنگین و نیمه سنگین، مانند انواع کامیون و اتوبوس فعالیت دارد.

این شرکت در ابتدای تأسیس ایران‌کاوه نام داشت. با توجه به نقل و انتقال سهام سهامدار عمده این شرکت (شرکتهای سایپا و نیوان ابتکار) و تغییر سهامداران عمده در اسفند ماه ۱۳۹۵ ، سهامداران جدید این شرکت در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۶شامل شرکتهای تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت ،توسعه گستر برنا و ستاره سفیران آینده معرفی گردیدند . لازم به ذکر است ، قبل از انتقال سهام ، شرکت سایپا معادل ۴۱/۵درصد و شرکت نیوان ابتکار معادل ۱۵/۲سهام این شرکت را دارا بودند .

دیدگاه شما


رقتن به بالای سایت