ثبت نام و ورود

درج آگهی

 

(تعرفه درج آگهی)

برای درج آگهی خود کد مورد نظر را بر اساس جدول زیر انتخاب کنید

مبالغ به تومان میباشد

 

 

 

بدون تاریخ

 

 

سه ماه

 

 

یک ماه

 

 

یک هفته

 

 

۷۲ساعت

 

 

محل  ثبت آگهی

 

 

 

کد

 

 

۳۰۰٫۰۰۰

 

۲۰۰٫۰۰۰

جایگاه ۱( بنر صفحه اصلی) A
 

۲۰۰٫۰۰۰

 

۱۰۰٫۰۰۰

جایگاه۲(صفحه اصلی یا در واحد مخصوص اگهی شرکتها )

B

 

۳۰٫۰۰۰

جایگاه۳ (دسته بندی ماشین الات صفحه اول )

C

 

۱۰۰٫۰۰۰

 

۵۰٫۰۰۰

جایگاه ۴(( بنر صفحات دیگر سایت)

D

 

۵۰٫۰۰۰

 

 

جایگاه ۵(در صفحه ی مخصوص معدن)

E

رایگان جایگاه۶(نیازمندیهای خرید ومعدن)

F

۳۵٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ جایگاه۷( شبکه های اجتماعی)

G

۲۵۰٫۰۰۰ جایگاه ۱ +جایگاه۷

H

۱۲۰٫۰۰۰ جایگاه۲+جایگاه۷

I

۵۰٫۰۰۰ جایگاه۳+جایگاه ۷

J

۶۰٫۰۰۰ جایگاه۴+جایگاه۷

K

۶۰٫۰۰۰ جایگاه ۵+جایگاه ۷

L

 

رقتن به بالای سایت