پایگاه تخصصی ماشین آلات سنگین ایران ثبت نام ورود
انواع قطعات و انواع خدمات فنی از سوی یکی از بزرگترین پایگاه های ماشین آلات سنگین

واحد تأمین قطعات و ارایه خدمات فنیِ سفیر ماشین

هميشه يكي از دغدغه هاي فكري رانندگان و دارندگان ماشين آلات سنگين، تأمين قطعات و هزينه هاي سنگيني بوده است كه در اين راستا متحمل ميشوند. از اين رو سفير ماشين بخشي از فعاليت های گسترده خود را بر تأمين، تضمين و تهيه قطعات فني انواع ماشين آلات گذاشته كه اين امر در تمام نقاط ايران و در هر شرايطي امکانپذیر است دسترسي آسان به قطعات و پرداخت كمترين هزينه بابت آن از سوي دارندگان ماشين آلات قسمتي از فعاليت های گسترده سفير ماشين است در جهت آرامش فكري بخش بزرگي از جامعه سرزمينمان ايران. از آنجا كه خدمات فني و پشتيباني اين نوع از ماشين ها هم هميشه به عنوان يك معضل بزرگ شناخته ميشود از اين رو سفير ماشين در زمينه تعميرات و خدمات هم بهترين هاي علمي وعملي را در كنار هم دارد.

قطعات و خدمات را از ما بخواهيد چون اين حق شماست

 

 

 

 

رقتن به بالای سایت