پایگاه تخصصی ماشین آلات سنگین ایران ثبت نام ورود

بررسی کمپکتور دستی

دستگاه های سبک اغلب در کناره ی دیوارها، گوشه ها، اطراف لوله ها و کابل ها استفاده می شوند. این دستگاه ها قادرند به نقاطی دسترسی پیدا کنند که توسط سایر کمپکتورها ممکن نیست. از همین روی، کمپکتورهای سبک نقش حیاتی در پروژه های عمرانی ایفا می کنند و موفقیت آنها با تسلط اپراتور بر کنترل دستگاه در باریک ترین و تنگ ترین فضاها شروع می شود.

نسل جدید کمپکتورهای دستی آمان (ATR) و کمپکتورهای صفه ای لزران (APH) هر دو قابلیت مورد نیاز پیمانکاران که شامل دسترسی آسان به نقاط محدود و راحتی در انتقال و جابجایی است را دارا می باشند.

دیدگاه شما


رقتن به بالای سایت