ثبت نام و ورود

این خاکبردار چهار پای متحرک دارد

یک شرکت چینی خاکبرداری ساخته که چهار پای آن به طور جداگانه حرکت می کند و عنکبوت نام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت چینی XCMG خاکبردار غول پیکری ساخته که «عنکبوت» نام گرفته است. این خاکبردار می تواند راه برود و چهار پای آن به طور جداگانه حرکت می کنند.

این ماشین خاکبردار برای انجام عملیات در زمین های ناهموار به کار گرفته شده است

دیدگاه شما


رقتن به بالای سایت