ثبت نام و ورود

استخدام نقشه بردار جهت تکمیل کادر فنی

توجه  شرکت سفیر ماشین جهت تکمیل کادر فنی خود از تعدادی نقشه بردار ماهر با حقوق و مزایای عالی دعوت به همکاری می نماید  توجه 

تلفن همراه :۰۹۱۳۶۲۹۳۹۰۸

تلفن ثابت : ۰۳۱۳۳۸۷۶۳۱۱

دیدگاه شما


رقتن به بالای سایت