ثبت نام و ورود

استخدام مسئوول اجرایی پروژه جاده سازی با حقوق و مزایای عالی

توجه شرکت سفیر ماشین با توجه به تعدد پروژه ها  برای تکمیل کادر فنی از مسئوول اجرایی پروژه جاده سازی با حقوق و مزایای عالی دعوت به همکاری می نماید. توجه

همراه:۰۹۱۳۶۲۹۳۹۸۵

دیدگاه شما


رقتن به بالای سایت