پایگاه تخصصی ماشین آلات سنگین ایران ثبت نام ورود

لودر اف آر ۲۰_ Loader_FR

تاریخ :۱۴ شهریور ۱۳۹۸

دسته بندی : آگهی فروش

فروش لودر اف آر ۲۰_ Loader_FRسال ساخت : ۶۶ گیریکس سادهبدون رنگ و جوش وشکستگیمعاوضه با سواری مدل بالا و بیل بکهوتوضیحات

شماره تماس09136293985
پست الکترونیکیnasim.goldenindustrywoman@gmail.com
دیدگاه شما


رقتن به بالای سایت